Zmiany w ustawie o VAT - Ministerstwo opublikowało nowy projekt

Zmiany w ustawie o VAT - Ministerstwo opublikowało nowy projekt


Ministerstwo Finansów zaprezentowało kolejny projekt ustawy o VAT oraz ustawy Prawo o miarach. Znalazło się w nim kilka istotnych zmian w stosunku do poprzedniego projektu, z 18 września.Nowa wersja ustawy zmienia kilka istotnych aspektów. Ministerstwo Finansów zrezygnowało z obowiązku umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, które miały być niezbędne do późniejszego wystawienia faktury VAT. Zniesiono możliwość wymiany modułu fiskalnego w kasach z papierową kopią paragonów, a także przewidziano karę w wysokości 500 złotych nakładaną przez naczelnika Urzędu Skarbowego na podatników, którzy nie wykonają przeglądu okresowego w wyznaczonym terminie. Na uiszczenie kary podatnik będzie miał dwa tygodnie.

Nowy projekt ustawy precyzuje również grupy podatników, których obejmie obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line:

- od 1 stycznia 2019 roku - podatnicy świadczący usługi naprawy oraz wymiany opon w pojazdach silnikowych oraz motorowerach, a także dostawcy benzyny silnikowej, oleju napędowego i gazu przeznaczonego do silników spalinowych,

- od 1 lipca 2019 roku - podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem tj. stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowe oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

- od 1 stycznia 2020 roku - podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz w związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu. Dodatkowo lekarze i prawnicy.

Wymianie na kasy online u podatników podlegają tylko te kasy, których podatnicy używają do prowadzenia ewidencji wyżej wymienionej sprzedaży, dostaw lub usług.