Obowiązek stosowania kas fiskalnych - zmiany w 2018 roku

Ministerstwo rozwoju i finansów opracowało nowy projekt dotyczący zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych. W 2018 roku z obowiązku stosowania kas fiskalnych będą zwolnione te same rodzaje działalności gospodarczej co w roku bieżącym, z wyjątkiem m. in. kantorów wymiany walut, a także cyrków i wesołych miasteczekWedług nowego rozporządzenia, od 2018 roku z obowiązku stosowania kas fiskalnych będą zwolnione te same rodzaje działalności gospodarczej co w roku 2017, natomiast znalazły się także wyjątki.


Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, bez względu na wysokość obrotów, nałożono na usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne, a także usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe, które korzystały ze zwolnienia przedmiotowego w związku z poz. 25 załącznika do rozporządzenia 2017 r.


Natomiast bez zmian zostają ulgi uzależnione od wysokości obrotu. W rozporządzeniu jest mowa o propozycji utrzymania na dotychczasowy poziomie kryterium wysokości obrotu tj. 20 tys. zł dla podmiotów kontynuujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.