Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników

 

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą kas dla lekarzy wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011r. a wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r:

 • przedmiotowy: dla lekarzy,
 • podmiotowy: dla tych, którzy w ubiegłym roku przekroczyli 40 000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych (dla rozpoczynających działalność w roku bieżącym jest to 20 000 zł obrotu).


Możliwość skorzystania z odliczenia za zakup kasy rejestrującej:

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak
niż 700 zł.


Żeby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy należy:

 • być właścicielem kasy,
 • posiadać dowód zapłaty należności za kasę,
 • posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów,
 • złożyć oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas,
 • dokonać we właściwym Urzędzie Skarbowym zgłoszenia instalacji kasy do 7 dni od daty jej fiskalizacji.

 

Każdy użytkownik kasy rejestrującej powinien pamiętać o obowiązkach do których należy:

 • stosowanie kasy wyłącznie do ewidencji własnej sprzedaży
 • wydawanie paragonów jako dowodów transakcji sprzedaży, gdzie nazwy usług na paragonie powinny jednoznacznie określać ich charakter
 • wykonywanie fiskalnych raportów dobowych
 • wykonywanie raportów okresowych (miesięcznych)
 • przechowywanie papierowych lub elektronicznych kopii dokumentów kasowych przez stosowny okres (ustawa Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)
 • dokonywanie co 24 miesiące przeglądu technicznego kasy w autoryzowanym punkcie serwisowym
 • udostępnianie kasy do kontroli na żądanie właściwych organów