Jak prawidłowo oznakować ceną towar na półce?

Niejednokrotnie klienci punktów handlowych lub usługowych narażeni są na nieprzyjemną rozmowę ze sprzedawcą dotyczącą końcowej zapłaty za kupowany towar lub wykonaną usługę. Powodów takiej sytuacji jest kilka: towar nie ma prawidłowo oznaczonej ceny lub cena jest niezgodna z programem kasy, cena podana jest w niezgodnej jednostce lub po prostu brak na nim metki z ceną, a na półkach towary są ułożone w taki sposób, że wywieszki z ceną nie odpowiadają produktom.

Inne problemy dotyczą cen za usługi. Często, zwłaszcza podczas zamawiania usługi, oferujący przedstawia propozycję ceny jednostkowej. Bywa, że sprzedawcy celowo unikają rozmowy na temat zasad rozliczenia z obawy, aby klient nie zrezygnował ze zlecenia. Klienci nie zawsze są świadomi swoich praw w zakresie informacji o cenach produktów i usług w punktach handlowo-usługowych.

 

Podstawowe regulacje w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10 czerwca 2002 roku (z późniejszymi zmianami).

Aby ustrzec się niepotrzebnych nieporozumień i sporów przedsiębiorcy powinni zadbać: by towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży oznaczyć nazwą handlową, ceną oraz jednostką miary, do których się odnoszą. W przypadku towarów podobnych, dodatkowo umieścić nazwę producenta i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem. Na wywieszkach muszą być aktualne ceny. Ceny muszą być także widoczne na towarach wystawionych w miejscu ekspozycji; w witrynie, gablocie itp. (dotyczy to również atrap/wzorów). Przy wystawieniu na sprzedaż większej ilości tego samego towaru cenę wystarczy umieścić tylko przy jednej sztuce. Wywieszki powinno się umieszczać w miejscu dobrze widocznym dla klientów, napisy na nich muszą być wyraźne i czytelne, nie mogą wzbudzać wątpliwości. Z kolei, ceny towarów umieszczonych w miejscu niedostępnym dla kupujących (np. na zapleczu), powinny być zestawione w cennikach, które muszą być ogólnodostępne. Podobnie postępuje się podczas kampanii reklamowej w prasie, na folderach, plakacie, na stronach internetowych. Należy uwidocznić cenę jednostkową towaru/usługi i datę jej obowiązywania. W reklamie i na wywieszkach, obok przekreślonej ceny, trzeba podać cenę z rabatem. W reklamie przecenionego towaru na wywieszkach obok dotychczasowej przekreślonej ceny i wyrazu „przecena” należy pokazać cenę nową, czas jej obowiązywania i przyczynę przeceny.

Podobnie należy postępować w wycenach usług. Podaje się je wraz ze szczegółowym określeniem rodzaju i zakresu. Niemniej jednak ze względu na rodzaj świadczonej usługi, zamiast ceny ogólnej można podać cenę jednostkową za jednostkę usługi. Przy ustalaniu cen za usługi można podać stawki godzinowe, procentowe, ceny dojazdu i inne, które mają wpływ na ostateczną cenę, można również wliczyć do niej koszt materiałów. Ceny za dojazd do/od usługobiorcy powinny być osobno zestawione i wycenione. Przy wycenie podaje się osobno: czas pracy, wartość wykonanej pracy, czas dojazdu, odległość. Przy wycenie specjalnych usług, w tym robót budowlanych/remontowych, należy ściśle sprecyzować, czy podane ceny obejmują: wyłącznie wartość usługi, czy również zużytego materiału; czy materiały użyte przy realizacji usługi zostaną wycenione oddzielnie z uwzględnieniem narzutu. Podobne zasady obowiązują w wycenie ofert i kosztorysów. Szczegółowy cennik powinien być widoczny w zakładzie usługowym, a jeżeli usługi wykonuje się wyłącznie u klienta, cennik należy przedstawić mu przed przystąpieniem do realizacji zamówionej usługi.

opracowanie: SOFT-ib
 

Facebook

Współpraca


raciborz.com.pl

Gazeta Informator
Raciborskie Media

Firma jest członkiem:
RIG

IGW

Wspieramy Gwiazdke Serc